You are currently viewing Rok Uniwersalny 2024 o wibracji liczby 8  – SIŁA czy MOC?

Mija już pierwszy miesiąc nowego roku kalendarzowego 2024, który ma wibrację liczby 8 (2+0+2+4 = 8). To specyficzne rozpoczęcie, ponieważ towarzyszyła mu aura „kończenia i zamykania” – styczeń 2024 ma wibrację liczby 9.  Jeśli nie udało się czegoś domknąć, będzie się to przewijało w kolejnych miesiącach. Energia roku 2024 zacznie się w pełni manifestować od lutego, a jej kulminacja nastąpi we wrześniu (wibracja liczby 8), by zmierzać od października ku końcowi, przywołując sprawy z początku roku i robiąc miejsce dla kolejnego.

W numerologii rok kalendarzowy nazywany jest Rokiem Uniwersalnym, gdyż dotyczy całego ziemskiego życia. Odzwierciedla on poziom zbiorowej świadomości i nieświadomości, wpływający na atmosferę w jakiej będziemy funkcjonować i rodzaj doświadczeń, który nas czeka.

Wibracja 8 uznawana jest za liczbę wyrażającą prawo karmy, czyli doświadczania skutków decyzji, wyborów i podjętych lub zaniechanych działań – na poziomie indywidualnym i zbiorowym. Dlatego w tym roku ujrzymy efekty naszej działalności nie tylko z bieżącego roku, ale także dziewięcioletniego cyklu rozpoczętego w 2017 roku, jak i większego, dobiegającego końca, który trwa 81 lat. A dzieje się naprawdę dużo … Wszystko, co robimy w tym roku, świadomie i nieświadomie, ma ogromny impakt  i skuteczność.

Wibracja liczby 8 kojarzy mi się z książką Davida Hawkinsa „Siła czy Moc”, która zainspirowała mnie do tytułu i formy tego artykułu.

„Siła zawsze porusza się przeciwko czemuś, podczas gdy moc nie porusza się przeciw niczemu. Siła nie jest pełna, musi stale być zasilana energią. Moc jest całkowita i kompletna w samej sobie i nie potrzebuje niczego z zewnątrz. Niczego nie potrzebuje i niczego nie żąda. Siła ma niezaspokojony apetyt, stale konsumuje. Moc, wręcz przeciwnie, energetyzuje, wydaje siebie, zaspokaja i wspiera. Moc daje życie i energię. Siła je odbiera. Spostrzegamy, że moc wiąże się ze współczuciem i sprawia, że czujemy się dobrze z samymi sobą. Siła zaś jest związana z osądem i powoduje u nas złe samopoczucie.”

David Hawkins

Co weźmie górę w tym roku SIŁA czy MOC? Zbiorowa nieświadomość, która pomnaża i nasila strach oraz cierpienie czy coraz szerzej budząca się świadomość, która dąży do dobrostanu i spełnienia? Którym ulegniemy wpływom? Co wniesiemy dla świata? Ile nas będzie po każdej ze stron? Kolektywna wibracja jest zbiorem indywidualnych energii ludzi, co oznacza, że wszyscy mamy wpływ na poziom energii i jakości życia społeczności w jakiej żyjemy. Niemałe znaczenie ma to, której stronie ulegnie każdy człowiek, co wybierze – SIŁĘ czy MOC, walkę czy życie.

SIŁA wynika z pobudek ego i rodzi się w nieobserwowanym umyśle. Może być efektem realizacji nieuświadomionego programu, który bazuje na emocjach.

MOC wiąże się ze świadomością tego kim jest człowiek – wielowymiarową formą, której znaczna część, niedostępna zmysłom, stanowi esencję, iskrę świadomości trwającą wiecznie i przybierającą różne formy podlegające narodzinom i umieraniu. MOC wynika z pozwolenia tej esencji na bycie, przejawianie się przez nas samych.

Co będzie ważne w roku 2024?

Opiszę cztery charakterystyczne dla liczby 8 jakości. Możesz spojrzeć na nie pod kątem ogólnoludzkim / krajowym / małych społeczności (firma, rodzina, sąsiedztwo) i osobistym:

WOJNA czy POKÓJ

To niezwykle ważny aspekt w świetle konfliktów, których jesteśmy świadkami i / lub uczestnikami. Może nastąpić eskalacja napięć lub szansa na zawieszenie i zakończenie pewnych antagonizmów. Dużo zależy od tego po której stronie staną przywódcy, politycy, szefowie i każdy człowiek – SIŁY czy MOCY.

SIŁA wynikająca z wibracji liczby 8 wnosi konfliktowość, agresję, przerost ambicji, chęć sprawowania władzy i kontroli oraz osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę, nie bacząc na dalekosiężne skutki i straty. Często towarzyszy jej despotyzm i tyrania, pragnienie dominacji i nieugiętość. Jest w trybie walki, doszukiwania się wrogów we wszystkim i wszędzie, nie ma sentymentów. Nieobcy jest jej terroryzm, używanie i naużywanie przemocy i fizycznej siły, zastraszanie i potęgowanie napięcia – to jej pozwala zdobyć i utrzymać władzę. Przynosi poczucie potęgi i bycia niezwyciężonym. Stanowi wielkie zagrożenie dla świata, małych społeczności i każdej jednostki, grozi upojeniem się siłą i utratą człowieczeństwa lub tkwieniem w konflikcie wewnętrznym / zewnętrznym wbrew życiu.

MOC wynikająca z wibracji liczby 8 wnosi mądrość, dążenie do stabilizacji oraz utrzymania lub zaprowadzenia pokoju, w sobie i na zewnątrz. Wprowadza porządek, ład i zapewnia  poczucie bezpieczeństwa. Wie, że każdy jest ważny, ma swoje talenty i  miejsce na świecie   oraz własne potrzeby, które pragnie zaspokoić. Troszczy się o każde życie, o dobrostan całej planety i jej zasobów. Kieruje się intuicją sprzężoną z rozumem, wykorzystuje umiejętność wybiegania w przyszłość, dostrzegania złożonych i wielowymiarowych skutków działań. Współtworzy razem z Wszechświatem.

Co możesz zrobić?

SPRAWIEDLIWOŚĆ i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SIŁA wynikająca z wibracji liczby 8 wiąże się z brakiem zasad moralnych i etycznych, brakiem szacunku dla życia, nieprzestrzeganiem praw rządzących Wszechświatem, łamaniem praw jednostek i grup ludzkich. Wszystko dla własnych korzyści, bez jakiejkolwiek refleksji nad tym, co będzie później, byle teraz wygrać, byle mi / nam było dobrze, byle osiągnąć swoje cele. Wiąże się z kompletnym brakiem odpowiedzialności. Przynosi mściwość, nieuczciwość, osąd i potępienie  wszystkiego co jest inne, odmienne i stanowi zagrożenie dla SIŁY. Ma tendencję do wydawania wyroków korzystnych dla siebie, zamiast zgodnych z zasadami i normami. Prędzej czy później taka postawa sprowadza klęskę na osobę / grupę posługującą się SIŁĄ.

MOC wynika z prawości moralnej i etycznej, szacunku do siebie i wszelkich przejawów życia. Stanowi sprawiedliwe i skuteczne prawo, działa z nim w zgodzie, porządkuje je i weryfikuje jego jakość. Dostrzega zarówno sprawiedliwość kosmiczną (szerszy kontekst wydarzeń niż to, co widoczne na pierwszy rzut oka, prawo skutku i przyczyny sięgające dalej niż ludzkie życie, poza pojęciami ofiara i sprawca), jak i ziemską (obowiązujące prawo). Wnosi odpowiedzialność za siebie, swoje emocje, projekty, myśli i działania na poziomie jednostkowym i grupowym.

Co możesz zrobić?

PIENIĄDZE i ŚWIAT MATERIALNY

SIŁA pochodząca z wibracji liczby 8 pożąda pieniędzy, prestiżu, tytułów. Status społeczny i finansowy jest dla niej celem, któremu potrafi oddać się w pełni. Jest zachłanna i nie zna umiaru, nie ma hamulców. Pieniądze są dla niej synonimem władzy i mocy. Cechuje ją przerost ambicji, wyrachowanie. Jest skłonna do oszustwa i wymuszeń. Może się jednak zdarzyć, że w pewnym momencie utraci to, co posiada, sięgnie bankructwa lub zostanie pozbawiona władzy.

SIŁA nie jest skoncentrowana na tworzeniu, ale gromadzeniu i utrzymaniu tego, co zdobyła za wszelką cenę. Kieruje się niskimi pobudkami i zachłannością. Działa z poziomu ego i umysłu, a innych ocenia przez pryzmat tego, co posiadają i „jaki zajmują stołek”, gardząc „małymi”.

MOC jaką niesie wibracja liczby 8 wiąże się ze zrozumieniem natury pieniędzy jako środka wymiany energetycznej między ludźmi oraz środka pomagającego w realizacji zamierzeń i efektu działań, a nie ostatecznego celu. Wynika z równowagi pomiędzy wartościami duchowymi i moralnymi a materią oraz zrozumieniem roli przepływu – pieniądz potrzebuje być w obiegu. Ma związek z poczuciem obfitości, a nie tylko i wyłącznie stanem konta i majątku. Taka postawa pomaga doprowadzać do sukcesu różnego rodzaju przedsięwzięcia i osiągać finansową satysfakcję. Podobnie jak świadomość, że myśli, intencja i nastawienie są ważne dla osiągnięcia sukcesu. MOC to też umiejętność nadawania kierunku energii, nie marnotrawienia jej potencjału, ale  zdolność  tworzenia, wdrażania planów i zamysłów w czyny.

Co możesz zrobić?

SPRAWCZOŚĆ i DZIAŁANIE

Wibracja liczby 8  charakteryzuje się zdolnościami przywódczymi, zmysłem organizacyjnym, systematycznością, dokładnością i efektywnością. Daje umiejętność pokonywania przeszkód, podejmowania decyzji, zdolność radzenia sobie w obliczu ryzyka, opracowywania i wdrażania strategii. Praca jest dla niej istotną wartością i potrafi jej się oddać bez reszty.

SIŁA wynikająca z tej wibracji może posiadać wszystkie te cechy, ale wykorzystywać je dla celów egoistycznych i przez to przynosić destrukcję. Skutki jej działań mogą być dalekosiężne i wymagające dużej aktywności i samozaparcia do ich odwrócenia.

Z kolei MOC działa w imię dobra, szacunku i miłości, więc jej zaangażowanie i sprawczość przynoszą wszystkim korzyści. Działa z poziomu odwagi, rozumianej nie tylko jako wychodzenie ze strefy komfortu pomimo lęku, ale przede wszystkim w zgodzie z głosem swojego serca.

SIŁA także może się cechować odwagą (działanie poza strefą komfortu), a wręcz brawurą i ryzykanctwem, ale bywa też tchórzem, który tylko robi wrażenie groźnego lub silnego, a tak naprawdę zasłania się innymi.

Co możesz zrobić?

Podsumowując:

Wibracja liczby 8 przynosi charakterystyczne możliwości i wyzwania, które w jakimś stopniu dotkną nas wszystkich i mogą być realizowane z poziomu SIŁY lub MOCY. Każdy będzie doświadczał jej wpływu zgodnie z własnym planem i na poziomie świadomości na jakim funkcjonuje. Dlatego zachęcam Cię do zapoznania się ze swoim SCENARIUSZEM ŻYCIA i rozszyfrowania nieświadomego programu, który realizujesz. Dzięki temu łatwiej będzie Ci wykorzystać najbliższy rok do:

  • zaprowadzenia pokoju w swoim wnętrzu,
  • wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i zyskania sprawczości,
  • otwarcia się na obfitość,
  • działania w zgodzie ze swoimi wartościami

MOC, którą daje liczba 8 jest większa niż jej SIŁA!

Obraz Javier Rodriguez z Pixabay