You are currently viewing Droga Życia – Twoja archetypowa rola

Jeśli chcesz się dowiedzieć jaką wypełniasz rolę i misję, możesz skorzystać z wiedzy płynącej z Numerologii. Aby określić pełen obraz Twojej tożsamości i miejsca, które na Ciebie czeka trzeba połączyć kilka elementów Scenariusza Życia (Portretu Numerologicznego). Dzięki temu zyskujesz jasność celu, jaki stoi przed Tobą, w jakim iść kierunku, co pomaga w jego osiągnięciu, a co stanowi wyzwanie czy też jakie talenty rozwijać i wykorzystywać. To szkic Twojej własnej Legendy, której wypełnienie przyniesie Ci poczucie spełnienia.

Bóg wyznaczył na świecie dla każdego z nas szlak, którym musimy podążać. Wystarczy tylko odczytać, co zapisał dla ciebie.

Paulo Coelho

W tym wpisie przybliżę Ci, jaką archetypową rolę masz wypełnić.  Wynika ona z wibracji Drogi Życia, którą podążasz. Jeśli chcesz się dowiedzieć jaka czeka na Ciebie misja do wypełnienia, jaka jest Twoja Legenda, zapraszam Cię na bezpłatne wydarzenie MISSION POSSIBLE.

Do wyliczenia wibracji Drogi Życia posłużę się klasyczną metodą, w której sumujemy cyfry dnia, miesiąca i roku urodzenia, a otrzymany wynik redukujemy do jednocyfrowego wyniku, z wyjątkiem mistrzowskich wibracji 11, 22, 33 i 44. Zobacz poniższe przykłady:

Przykład 1:  data urodzenia 25.03.1976 – droga życia o wibracji liczby 6

Dzień: 7 (2+5=7)

Miesiąc: 3

Rok: 5 (1+9+7+6=23; 2+3=5) Droga Życia = dzień + miesiąc + rok = 7 + 3 + 5 = 15; 1 +5 = 6

Przykład 2 : data urodzenia 12.10.1978 – droga życia o wibracji liczby 11

Dzień: 3 (1+2=3)

Miesiąc: 1 (1+0=1)

Rok: 7 (1+9+7+8=25; 2+5=7)

Droga Życia = dzień + miesiąc + rok = 3 + 1 + 7 = 11

Wylicz swoją Drogę Życia i zobacz jaką archetypową rolę pełnisz w swojej rodzinie, pracy i świecie 😊

Droga Życia o wibracji liczby 1 – INDYWIDUALISTKA

Kroczysz drogą samopoznania i realizacji siebie, życia w poczuciu wolności i autentyczności. Dążysz do określenia swojej tożsamości i indywidualności, wytyczenia własnej odrębności, oryginalności i kierunku działań, przez co niechętnie się podporządkowujesz i unikasz schematów. Jesteś inspiratorką dla innych do poszukiwania odpowiedzi na pytanie „kim jestem”. W zależności od pozostałych elementów SCENARIUSZA ŻYCIA możesz jej szukać na poziomie ziemskim (materialnym) albo duchowym czy też łączyć obydwa. Patrzysz na wszystko w sposób świeży, jak nowo narodzone dziecko i zarażasz innych ciekawością, choć niepozbawioną lęku i obaw przed tym, co jest nowe i nieznane. Jesteś siewczynią pomysłów, pionierką i liderką wielu działań, postaw, stylów życia. Działasz w szybkim tempie, żywiołowo i spontanicznie.

Droga Życia o wibracji liczby 2 – TOWARZYSZKA

To droga podążania za kimś i wspierania działań, zamiast samodzielności. Trenujesz sztukę bycia razem. Uczysz się współpracy, funkcjonowania w grupie, troski o dobro ogółu, zamiast podporządkowywania się silniejszym i poświęcania się. Pokazujesz, że to umiejętność kooperacji, a nie rywalizacja jest naturalnym prawem ewolucji i dobrostanu. Uczysz równości, tolerancji i tego, że każdy ma własne, skrojone na swoją miarę zadanie, które bez względu na jego rodzaj i wielkość, ma znaczenie dla funkcjonowania całości. Uczysz też radości z małych rzeczy, celebrowania najmniejszych sukcesów i cierpliwego podążania do celu małymi krokami.  Swoją postawą podkreślasz dużą rolę rytmu w życiu człowieka.

Droga Życia o wibracji liczby 3 – KREATORKA

Kluczem Twojej drogi jest afirmacja życia i umiejętność korzystania z jego uroków na poziomie ziemskim (materialnym) i / lub duchowym, w zależności od pozostałych wibracji w Twoim SCENARIUSZA ŻYCIA. Uczysz się (i innych) miłości do siebie samejkomunikacji ze sobą oraz otoczeniem, co wiąże się z koniecznością samopoznania, rozpoznania swoich wartości oraz potrzeb i troski o ich spełnienie. To droga radości z wszelkich przejawów życia, zachwytów nad jego pięknem i różnorodnością oraz  umiejętności dzielenia się tym z innymi, zaszczepiania optymizmu i wiary we wsparcie Wszechświata. Pełnisz rolę twórczyni, kreatorki, która w ten sposób wyraża siebie i pokazuje cud życia. Zachęcasz do tego, by być kreatorką każdego dnia – kreatorkąpozytywnego nastawienia, optymizmu, radości i dziecięcej ciekawości.

Droga Życia o wibracji liczby 4 – STABILIZATORKA

Kroczysz drogą, która wymaga od Ciebie wykształcenia umiejętności tworzenia poczucia bezpieczeństwa oraz stabilności w sobie, bez względu na pojawiające się okoliczności zewnętrzne. Bycia dla siebie skałą, na której zawsze możesz się oprzeć, zbudowania fundamentu dla własnego rozwoju. Twoim zadaniem jest pokazanie innym jak radzić sobie z pojawiającymi się ograniczeniami i blokadami, poprzez akceptację tego, co jest, zaufanie oraz skupienie swoich myśli i działań na tym, na co masz wpływ. Uczysz siebie i innych rozróżniać wysiłek od zaangażowania i systematycznej, konsekwentnej pracy. Preferujesz ostrożność i dyscyplinę, zadowalanie się małym. Cenisz braterstwo, przyjaźń i wierność, kierujesz się swoim systemem wartości. Kładziesz duży nacisk na poszanowanie prawa i norm społecznych, a także ustanawianie i przestrzeganie granic własnych i cudzych. Jeśli wypełniasz swoją rolę, wnosisz poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Droga Życia o wibracji liczby 5 – TRANSFORMATORKA

Idziesz drogą Transformatorki, która ma umiejętność wdrażania zmian i implementowania rozwoju. Może się to odbywać na planie stricte materialnym lub bardzo głębokim, w zależności od pozostałych elementów SCENARIUSZA ŻYCIA. Uczysz się (i innych), że nic nie jest w świecie stałe i dane na zawsze. Propagujesz szeroko rozumianą wolność, z dużym naciskiem na wolność wewnętrzną. Dajesz przykład do odkrywania siebie i wznoszenia się na coraz wyższe poziomy – w czasie swojej drogi możesz stać się pięknym motylem, który kiedyś był gąsienicą. 😉 Masz też zdolność wyciągania innych z ich własnych kokonów – spotkanie z Tobą może być punktem zwrotnym w czyimś życiu.  Kluczem do Twojej drogi jest tzw. „życie pełnią życia”, gdzie jest miejsce na namiętność i smakowanie świata materialnego, jak i niedostrzegalnego ludzkimi  zmysłami.  Masz wielką potrzebę głębszego poznania, dużą ciekawość, otwartość i wszechstronność, choć lęk bywa Twoim wiernym towarzyszem. Najwięcej uczysz się poprzez doświadczanie i eksperymentowanie na własnej skórze. Czujesz i rozumiesz „całą sobą”.

Droga Życia o wibracji liczby 6 – HARMONIZATORKA

Kroczysz drogą prowadzącą do wewnętrznej równowagi, która przekłada się na harmonię w świecie zewnętrznym. Uczysz się (oraz innych) równowagi w dawaniu i braniu, w pracy i odpoczynku, czasie dla siebie i bliskich. Wymaga to opanowania sztuki dokonywania wyborów, którą rozwijasz każdego dnia, by podejmować decyzje w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami oraz odpowiedzialnie. To droga miłości, nie tylko do siebie, tak jak w przypadku KREATORKI, ale wkładania serca w każdą najdrobniejszą czynność, którą wykonujesz (choć od miłości do siebie się zaczyna 😉) To też nauka, że miłość nie zawsze spełnia Twoje oczekiwania, bywa nieodwzajemniona. Dowiadujesz się, że kochać, to między innymi pozwolić innym spełniać własną Legendę 😊

Droga Życia o wibracji liczby 7 – NAUCZYCIELKA

Wybrałaś drogę mądrości, czasem stricte akademickiej, intelektualnej, wymagającej zdobycia dobrego wykształcenia i / lub wniesienia własnego wkładu w rozwój nauki. Lub też tzw. życiowej mądrości, gdzie pobierasz nauki w Uniwersytecie Życia, czy też łącząc te nurty. W obydwu przypadkach uczysz się (i innych) odchodzenia od zgiełku świata i pośpiechu, codziennej walki o byt, status społeczny, sukces. Możesz być cenioną nauczycielką dzielącą się wiedzą z jakiejś konkretnej dziedziny (choć i wtedy kierujesz się intuicją) lub edukatorką, która poszukuje odpowiedzi w swoim wnętrzu i dostrzega konieczność przekroczenia ego i podążania ku wyższym formom egzystencji. Prowadzisz w stronę duchowości. Zachęcasz innych do wchodzenia na wyższe poziomy świadomości, poszukiwania sensu i celu w życiu, służąc swoja mądrością i doświadczeniem.

Droga Życia o wibracji liczby 8 – REALIZATORKA

To ścieżka na której uczysz się (i innych) sprawczości,  sztuki realizacji siebie na poziomie materialnym oraz brania odpowiedzialności za siebie i bieg swojego życia. Dostajesz zaproszenie do skutecznego wdrażania różnego rodzaju projektów o charakterze materialnym i / lub duchowym (w zależności od pozostałych liczb SCENARIUSZA ŻYCIA) czy też efektywnego zarządzania organizacjami. Masz okazję by uświadamiać innym, jak spełniać siebie i realizować zamierzenia oraz funkcjonować w obliczu sytuacji złożonych i wielowymiarowych. Jak podejmować decyzje, działać strategicznie podążając za tym, co chce się wydarzyć, kierując się intuicją i rozumem. Podkreślasz znaczenie spójności emocji, myśli i czynów. Inspirujesz do odważnego działania w zgodzie z głosem swojego serca. Uświadamiasz prawo przyczyny i skutku. Odbierasz i przekazujesz innym lekcję o roli pieniądza jako środka wymiany energetycznej.

Droga Życia o wibracji liczby 9 – PRZEWODNICZKA

Wędrując tą drogą stajesz się Przewodniczką po ziemskim i nieziemskim życiu, sięgając do ponadczasowej wiedzy o uniwersalnych Prawach Kosmicznych, które mają służyć ludzkości.  Masz dostęp do niej od urodzenia, choć może się zdarzyć, że zamkniesz się na nią pod wpływem trudnych przeżyć i otworzysz, gdy będziesz gotowa. Obnażasz iluzje, pokazujesz prawdę i to, co jest wartościowe. Uświadamiasz cykliczną naturę życia i przemijalność wszystkiego, ucząc nie przywiązywania się do rzeczy, osób, miejsc czy idei. Uświadamiasz zasadę jedności ze wszystkimi, uczysz wdzięczności za to, co się pojawia i głębokiego wybaczenia.  Twoją rolą jest wprowadzanie zmiany (transformacji) na jeszcze wyższym poziomie niż czyni to TRANSFORMATORKA.

Droga Życia o wibracji liczby 11 – MISTRZYNI ŚWIATŁA

To droga, która łączy w sobie archetypy NAUCZYCIELKI i PRZEWODNICZKI na poziomie duchowym i / lub intelektualnym (w zależności od pozostałych liczb SCENARIUSZA ŻYCIA). wśród osób podążających tą ścieżką dużo jest pedagogów, wychowawców, nauczycieli duchowych, filozofów, czy też artystów, którzy swoją postawą i wiedzą służą społeczeństwu. Twoim obowiązkiem i jednocześnie sferą spełnienia jest niesienie ludzkości światła, zapraszanie do przebudzenia. To praca z ludźmi i dla dobra ludzi poprzez dzielenie się ponadczasową wiedzą zdobytą w obecnym, a także poprzednich wcieleniach. Możesz czasami sprawiać wrażenie, jakbyś od zawsze wiedziała co jest ważne, co jest prawdą, a co tylko iluzją. Z reguły obdarzona jesteś wewnętrzną mocą i charyzmą oraz intuicją, które pomagają Ci docierać z ponadczasowym przesłaniem do innych.

Droga Życia o wibracji liczby 22 – MISTRZYNI TWORZENIA STRUKTUR

Podążając tą drogą łączysz archetypy STABILIZATORKI i PRZEWODNICZKI stając się twórczynią  świata służącego dobru ludzi, gdzie każdy ma swoje miejsce. Możesz odczuwać pragnienie przyczynienia się do materialnego i społecznego postępu ludzkości. Lub też do prowadzenia działalności, której celem jest praca nad rozwojem duchowym człowieka i służba wyższym ideałom. W Twoich działaniach kluczowe staje się podporządkowanie materii wyższym celom duchowym. O Mistrzyni Tworzenia Struktur mawia się, że ma oczy zwrócone ku gwiazdom, ale stopami stoi twardo na ziemi, dlatego Twoje wizje z reguły są realistyczne i potrafisz pokonywać przeszkody pojawiające się na drodze do założonego celu. Spełnienie jest możliwe w wielu dziedzinach życia, pod warunkiem, że Twoje działania będą pożyteczne dla otoczenia i służyły budowaniu lepszego świata.

Droga Życia o wibracji liczby 33 – MISTRZYNI SERCA

To połączenie archetypu HARMONIZATORKI i PRZEWODNICZKI, które wyraża się poprzez tworzenie atmosfery pełnej miłości i harmonii oraz przekazywanie swojej wiedzy i mądrości innym ludziom, w tradycyjnej edukacji lub życiowym i duchowym doradztwie. Jak magnes przyciągasz osoby zagubione, pragnące zrozumieć sens życia. Mistrzyni serca kieruje się miłością uniwersalną i współczuciem, pomagając innym w przebudzeniu i uwolnieniu się z cierpienia. Rola ta wymaga pełnego otwarcia się i zaufania do Wszechświata. Często przynosi umiejętność głębokiego odczuwania oraz szczególną wrażliwość, widoczną w sztuce lub otwierającą wrota świata mistyki i wiedzy tajemnej, pomagając Ci połączyć materię z tym, co niewidzialne. Daje pełną świadomość ducha, ciała i umysłu.  

Droga Życia o wibracji liczby 44 – PRZYWÓDCZYNI

To droga, na którą wchodzą nieliczne osoby, gotowe na jej przyjęcie. Wymaga ugruntowania, pokory, poddania się sile wyższej i życia w obecności oraz uważności. Stanowi połączenie archetypu REALIZATORKI i PRZEWODNICZKI. Uczysz się na niej panowania ducha nad materią. Stajesz się Przywódczynią, która żyje „tu i teraz”, a Twoja mądrość i wiedza mają charakter intuicyjny, związany z daną chwilą i sytuacją. Dzięki temu zyskujesz  zdolność do znajdywania rozwiązań w sytuacjach, z których nie widać wyjścia, nawet wtedy, gdy inni nie potrafią już dostrzec żadnej możliwości. Droga ta wiąże się z dużą odpowiedzialnością, nie tylko za siebie i swoje życie, ale też dobrostan ludzkości.

Znasz już swoją archetypową rolę, pora na zajęcie swojego miejsca!

Czy jesteś gotowa zobaczyć, jakie miejsce Wszechświat dla Ciebie przygotował i w jaki sposób możesz wypełnić swoją  rolę?

Czy jesteś gotowa, podjąć kroki, aby tą misję wypełnić i stać się spełnioną kobietą, która żyje świadomie w poczuciu sensu i celu? By cieszyć się tym, co robisz, z radością i lekkością wypełniać swoje obowiązki?

Jeśli tak, zapraszam Cię do udziału w bezpłatnym wydarzeniu MISSION POSSIBLE 20 marca 2024 o godzinie 19:00 online. Szczegóły i zapisy tutaj

Do zobaczenia 😊

Zdjęcie juano tugores z Pixabay